We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Kurslar

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Pulsuz Kurslar

 • Meta Front-End Developer Professional Certificate - Launch your career as a front-end developer. Build job-ready skills for an in-demand career and earn a credential from Meta. No degree or prior experience required to get started.
 • Egghead.io - React və digər mövzular üçün qısa və təlimatlı videolar.
 • Frontend Masters - React haqqında video kursları.
 • Fullstack React - React və dostları üçün yenilənən, dərin və tam dərslik.
 • Pure React - React-i mənimsəmək üçün addımlı dərslik.
 • React for Beginners - React-i bir neçə günə öyrən.
 • React for Designers - Dizaynerlər üçün dizaynerlər tərəfindən hazırlanmış 6 saatlıq React kursu.
 • React Essentials for Designers - Dizaynerlər üçün uyğunlaşdırılmış React kursları. Burada React-in əsasları, qabiliyyətləri və məhdudiyyətləri və bunların dizayna əlaqəsi haqqında danışılır.
 • Essential React - “Salam Dünya”-dan mürəkkəb kompozisiyaya proqresi tez tempdə keçən kurs.
 • React Training: Advanced React.js - React biliklərinizi yeni səviyyəyə çatdırın.
 • Tyler McGinnis - Tayler MakGinnis öz kurslarına aylıq ödəniş ilə keçid verir. Buraya “React Fundamentals” və “Universal React” kimi kurslar daxildir.
 • Mastering React - React ilə professional interaktiv applikasiyların düzəldilməsi.
 • React Tutorial - React-i fləşkartlar ilə addım-addım öyrənmək üçün interaktiv mühit.
 • Road to React - React-in ustası olmaq üçün səyahət.
 • Epic React - Yaxşı Arxitekturalı və Produksiyaya Hazır React applikasiyalarını peşəkar kimi yarat
Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin