We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Layihə Nümunələri

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

React cəmiyyəti tərəfindən çoxlu layihələr yaradılıb. Bu səhifədə 3-cü tərəfin state idarə etmə kitabxanalarından istifadə etməyən layihələrə fokus verilir.

Öz layihənizi əlavə etməkdən çəkinməyin. Layihə əlavə etdikdə bu layihədə React-in ən sonuncu versiyasını işlədin.

Kiçik Nümunələr

  • Calculator React ilə yazılmış iOS kalkuyatorunun tətbiqi
  • Emoji Search Emojiləri axtarmaq üçün React applikasiyası
  • Snap Shot Axtarış funksiyası olan şəkil qalerayası
  • BMI Calculator Bədən Kütləsi İndeksini (BMI) hesablamaq üçün React applikasiyası
  • Image Compressor React və browser-image-compression ilə yazılmış oflayn şəkil kompressoru
  • Counter App Kiçik alış-veriş səbəti nümunəsi
  • Tutorial Solutions React dərsliyinin sonunda qeyd edilən tapşırıqların həlləri

Tam Applikasiyalar

  • Builder Book Sənədlər yazmaq və dərc etmək və ya kitab satmaq üçün open-source veb applikasiya. React, Material-UI, Next, Express, Mongoose və MongoDB ilə düzəldilib.
Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin