We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

CDN Linkləri

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

See Add React to an Existing Project for the recommended ways to add React.

React və ReactDOM CDN-dən mövcuddur.

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js"></script>

Yuxarıda göstərilən versiyalar yalnız development üçündür. Bu linkləri produksiyada işlətməyin. React-in minimallaşmış (minify) və produksiya üçün optimallaşmış versiyalarını aşağıdakı linklərdən yükləyə bilərsiniz:

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.production.min.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.production.min.js"></script>

reactreact-dom-un spesifik versiyalarını yükləmək üçün 18 rəqəmini versiya nömrəsi ilə əvəz edin.

Niyə crossorigin Atributu?

React-i CDN-dən yükləyirsinizsə crossorigin atributunu saxlamağı tövsiyə edirik:

<script crossorigin src="..."></script>

Əlavə olaraq, CDN-lərin Access-Control-Allow-Origin: * HTTP başlığı əlavə etdiyini də yoxlayın:

Access-Control-Allow-Origin: *

Bu atribut ve başlıqlar, sizi React 16 və yuxarı versiyalarda daha yaxşı xəta idarəsi təcrübəsi ilə təmin edir.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin