We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Anketlər

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

React-də HTML anket elementləri digər DOM elementlərindən fərqli işləyirlər. Çünki anket elementlərinin təbii şəkildə daxili vəziyyəti olur. Məsələn, gəlin sadə HTML-də yazılmış yalnız ad qəbul edən anketə baxaq:

<form>
 <label>
  Name:
  <input type="text" name="name" />
 </label>
 <input type="submit" value="Göndər" />
</form>

İstifadəçi bu anketi göndərdiyində cari səhifə yeni səhifəyə keçir. Bu standard HTML anket davranışıdır. Əgər siz React-də bu davranışı istəyirsinizsə əlavə heç nə etmək lazım deyil. Lakin, bir çox halda anketin göndərilməsini idarə edən və istifadəçinin daxil etdiyi məlumatlardan istifadə edə bilən funksiyanın olması əlverişlidir. Bu funksionallığı tətbiq etmək üçün “kontrol olunan komponentlərdən” istifadə edilir.

Kontrol Olunan Komponentlər

HTML-də <input>, <textarea><select> kimi anket elementləri,. öz vəziyyətlərini saxlayır və istifadəçi daxil etməsi əsasında vəziyyəti yeniləyirlər. React-də isə dəyişən vəziyyət, komponentin state parametrində yerləşir və yalnız setState() ilə yenilənir.

Biz bu iki konsepsiyanı birləşdirib React state-ini “vahid həqiqət mənbəyi” edə bilərik. Nəticədə, anketi render edən React komponenti, sonrakı istifadəçi daxil etmələri əsasında anketdə nə baş verdiyini idarə edir. Dəyəri React tərəfindən idarə edilən anket sahə elementi “kontrol olunan komponent” adlanır.

Məsələn, əgər əvvəlki misalda istifadəçi anketi göndərdiyi zaman adı loq etmək istəyiriksə, anketi kontrol olunan komponent kimi yaza bilərik:

class NameForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: ''};
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {  this.setState({value: event.target.value}); }
 handleSubmit(event) {
  alert('Göndərilən ad: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>    <label>
     Ad:
     <input type="text" value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />    </label>
    <input type="submit" value="Göndər" />
   </form>
  );
 }
}

CodePen-də sınayın

Anket elementində value atributu təyin edildiyindən, anketin göstərdiyi dəyər həmişə this.state.value olacaq və React state-i anket üçün vahid həqiqə mənbəyi olacaq. handleChange hadisə işləyicisi hər klaviş tıklamasında çağrılıb React state-ini yenilədiyindən anket sahəsində göstərilən dəyər həmişə yeni olacaq.

Kontrol olunan komponentdə anket sahəsinin dəyəri React state-i tərəfindən idarə olunur. Bunun biraz çox kod yazılmasına baxmayaraq siz bu state dəyərini digər UI elementlərinə göndərə bilər və fərqli hadisə işləyicilərindən sıfırlaya bilərsiniz.

textarea Təqi

HTML-də <textarea> elementinin yazısı uşaq tərəfindən təyin edilir:

<textarea>
 Salam, bu yazı sahəsində yerləşən bir mətndir
</textarea>

React-də isə <textarea> üçün value atributundan istifadə edilir. Bu, <textarea> ilə bir-sətrli anket sahəsinin işləməsini uyğunlaşdırır:

class EssayForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {   value: 'Sevdiyiniz DOM elementi haqqında esse yazın.'  };
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {  this.setState({value: event.target.value}); }
 handleSubmit(event) {
  alert('Göndərilən esse: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Esse:
     <textarea value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />    </label>
    <input type="submit" value="Göndər" />
   </form>
  );
 }
}

Nəzərə alın ki, this.state.value konstruktorda inisializasiya olunduğundan yazı sahəsi hər hansı bir mətn ilə başlayacaq.

select Təqi

HTML-də drop-down siyahısı düzəltmək üçün <select> işlədilir. Məsələn, aşağıda göstərilən HTML kodu dadlar üçün drop-down siyahısı düzəldir:

<select>
 <option value="grapefruit">Qreypfrut</option>
 <option value="lime">Laym</option>
 <option selected value="coconut">Kokos</option>
 <option value="mango">Manqo</option>
</select>

Nəzərə alın ki, Kokos seçimində selected atributu olduğundan, bu seçim ilk seçilmiş olacaq. React-də selected atributu əvəzinə ana select təqinin value atributundan istifadə edilir. Kontrol olunan komponentdə yeniliyi yalnız bir yerdə təyin etmək əlverişlidir:

class FlavorForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: 'coconut'};
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {  this.setState({value: event.target.value}); }
 handleSubmit(event) {
  alert('Ən sevdiyiniz dad: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Sevdiyiniz dadı seçin:
     <select value={this.state.value} onChange={this.handleChange}>      <option value="grapefruit">Qreypfrut</option>
      <option value="lime">Laym</option>
      <option value="coconut">Kokos</option>
      <option value="mango">Manqo</option>
     </select>
    </label>
    <input type="submit" value="Göndər" />
   </form>
  );
 }
}

CodePen-də sınayın

React, <input type="text">, <textarea><select> elementlərinin eyni formada işləməsini təmin edir. Kontrol olunan komponent tətbiq edə bilmək üçün bu elementlər value atributu qəbul edirlər.

Qeyd

select təqində bir neçə seçimi seçə bilmək üçün value atributuna massiv göndərə bilərsiniz:

<select multiple={true} value={['B', 'C']}>

Fayl daxil etmə Təqi

HTML-də <input type="file"> təqi istifadəçiyə bir və ya bir neçə faylı cihazın yaddaşından seçib serverə yükləməyə və ya File API ilə JavaScript-də manipulyasiya etməyə icazə verir.

<input type="file" />

Bu elementin dəyərinin yalnız oxuna bilən olduğundan, bu element React-də kontrolsuz komponent olur. Gələcək sənədlərdə bu və digər kontrolsuz komponentlərdən danışacağıq.

Bir Neçə Daxil Olmanın İdarəsi

Əgər bir neçə input elementini idarə etmək istəyirsinizsə hər elementə name atributu əlavə edərək hadisə işləyicisinin event.target.name dəyəri əsasında hansı anket sahəsini yeniləyəcəyini müəyyənləşdirin.

Məsələn:

class Reservation extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   isGoing: true,
   numberOfGuests: 2
  };

  this.handleInputChange = this.handleInputChange.bind(this);
 }

 handleInputChange(event) {
  const target = event.target;
  const value = target.type === 'checkbox' ? target.checked : target.value;
  const name = target.name;
  this.setState({
   [name]: value  });
 }

 render() {
  return (
   <form>
    <label>
     Gedirsiniz:
     <input
      name="isGoing"      type="checkbox"
      checked={this.state.isGoing}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
    <br />
    <label>
     Qonaqların sayı:
     <input
      name="numberOfGuests"      type="number"
      value={this.state.numberOfGuests}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
   </form>
  );
 }
}

CodePen-də sınayın

Nəzərə alın ki, lazım olan state açarını, verilən anket sahəsi adı əsasında yeniləmək üçün ES6 hesablanmış parametr adı sintaksisindən istifadə etmişik:

this.setState({
 [name]: value});

Bu kodun ES5 eqvivalenti aşağıdaki formadadır:

var partialState = {};
partialState[name] = value;this.setState(partialState);

Əlavə olaraq setState() avtomatik olaraq yarı state-i cari state-ə birləşdirdiyindən, biz bu funksiyanı yalnız dəyişən dəyərlər ilə çağıra bilirik.

Null Dəyərli Daxil Olmanın İdarəsi

Kontrol olunan komponentin value propunu təyin etdikdə istifadəçinin anket sahəsini dəyişməsini idarə edə bilərsiniz. Əgər value təyin edildiyindən asılı olmayaraq anket sahəsinin dəyəri dəyişə bilirsə, siz istəmədən value-nu undefinednull ilə təyin etmiş ola bilərsiniz.

Aşağıdaki kod bu problemi göstərir. (Anket sahəsi ilkin olaraq dəyişə bilmir amma bir zamandan sonra dəyişə bilir.)

ReactDOM.createRoot(mountNode).render(<input value="hi" />);

setTimeout(function() {
 ReactDOM.createRoot(mountNode).render(<input value={null} />);
}, 1000);

Kontrol Olunan Komponentlərə Alternativlər

Hər bir məlumat dəyişikliyi üçün hadisə işləyicisi yazmaq və bütün daxil olma state-lərini React komponentindən keçirmək yorucu ola bilər. Mövcud kodu React-ə çevirdikdə və ya React applikasiyasını React olmayan kitabxana ilə inteqrasiya etdikdə bu problem xüsusi ilə yorucu ola bilər. Belə hallarda anket sahələrini başqa formada idarə etmək üçün kontrolsuz komponentləri gözdən keçirin.

Tam Yazılmış Həll

Əgər sizə təsdiq etməsi olan, ziyarət edilən elementləri izləyə bilən və anket göndərməsini idarə edən tam həll lazımdırsa, ən populyar olan Formik kitabxanasına baxın. Lakin bu kitabxana state-in idarə edilməsi və kontrol olunan komponentlərin prinsipləri əsasında düzəldilib. Bu səbəbdən bu konsepsiyaları öyrənməkdən çəkinməyin.

Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin