We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Babel, JSX, və Qurulma Addımları

React ilə JSX işlətməyim vacibdir?

Xeyr! Əlavə məlumat üçün “JSX-siz React sənədinə” baxın.

React ilə ES6 (+) işlətməyim vacibdir?

Xeyr! Əlavə məlumat üçün “ES6-sız React sənədinə” baxın.

JSX-də kommentləri necə yazmalıyam?

<div>
  {/* Komment bura yazılır */}
  Salam {name}!
</div>
<div>
  {/* Çox sətrli kommentlər də
  əlavə etmək mümkündür. */}
  Salam {name}! 
</div>
Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin