We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Xəta Dekoderi

React-ın minimallaşdırılmış produksiya versiyasında göndərilən baytların sayını azaltmaq üçün xəta mesajlarının tam variantlarını göndərmirik.

React-in development versiyasının əlavə debaq informasiyasını izlədiyindən və applikasiyada olan potensial problemlər üçün faydalı xəbərdarıqları göstərdiyindən biz applikasiyanı yazdıqda development versiyasını işlətməyi tövsiyə edirik. Lakin, applikasiyanın produksiya versiyasında xəta ilə qarşılaşdıqda xətanın orijinal yazısını bu səhifədən oxuya bilərsiniz.

Xəta ilə qarşılaşdıqda gördüyünüz xəta üçün bu səhifəyə link veriləcək. Bu səhifədə xətanın tam yazısını görəcəksiniz.