We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Tanınmayan Prop Xəbərdarlığı

DOM elementini React-in leqal DOM atribut/parametri kimi tanımadığı prop ilə render etdikdə unknown-prop xəbərdarlığı göstəriləcək. DOM elementlərində saxta propların olmadığından əmin olun.

Bu xəbərdarlığın göstərilməsinin bir neçə səbəbi ola bilər:

 1. {...this.props} və ya cloneElement(element, this.props) işlədirsiniz? Komponent öz proplarını birbaşa uşaq elementinə göndərdikdə (məsələn, propların köçürülməsi) xəbərdarlıq baş verə bilər. Propları uşaq komponentə köçürdükdə, ana komponent tərəfindən şərh edilməli propları yönləndirmədiyinizdən əmin olun.
 2. DOM-da standart olmayan DOM atributundan istifadə etidkə (məsələn, xüsusi məlumatı təmsil etmək üçün) xəbərdarlıq baş verə bilər. Əgər standart DOM elementinə xüsusi atribut qoşmaq istəyirsinizsə, MDN-də göstərildiyi kimi xüsusi data atributlarından istifadə edin.
 3. Təyin edilən atributu React tanımır. Çox guman ki, bu atribut React-in gələcək versiyalarında əlavə ediləcək. Lakin, hal-hazırda React-in tanımadığı bütün atributlar silinir və render edilmir.
 4. React komponentini böyük hərflə yazılmadıqda xəbərdarlıq baş verə bilər. React, kiçik hərf ilə yazılan komponentləri DOM təqləri kimi qəbul edir. Çünki, React-in JSX çeviricisi böyük və kiçik hərf konvensiyasından istifadə edərək istifadəçi tərəfindən təyin edilən komponentləri və DOM təqlərini fəqrləndirir.

Bunu düzəltmək üçün kompozit komponentə aid olan bütün proplar kompozit tərəfindən udulub və uşaq komponentlərə göndərilməməlidir. Məsələn:

Pis: Gözlənilməz layout propu div təqinə göndərilir.

function MyDiv(props) {
 if (props.layout === 'horizontal') {
  // Pis! Çünki siz "layout" <div>-in başa düşmədiyi propdur.
  return <div {...props} style={getHorizontalStyle()} />
 } else {
  // Pis! Çünki siz "layout" <div>-in başa düşmədiyi propdur.
  return <div {...props} style={getVerticalStyle()} />
 }
}

Yaxşı: Yayma operatoru ilə lazımlı dəyişəni proplardan ayırıb qalan propları digər dəyişəndə saxlamaq mümkündür.

function MyDiv(props) {
 const { layout, ...rest } = props
 if (layout === 'horizontal') {
  return <div {...rest} style={getHorizontalStyle()} />
 } else {
  return <div {...rest} style={getVerticalStyle()} />
 }
}

Yaxşı: Siz həmçinin propları yeni obyektə təyin edib, yeni obyektdən lazımsız açarları silə bilərsiniz. Əmin olun ki, orijinal this.props obyektindən açarları silmirsiniz. Bu obyekt dəyişməzdir.

function MyDiv(props) {

 const divProps = Object.assign({}, props);
 delete divProps.layout;

 if (props.layout === 'horizontal') {
  return <div {...divProps} style={getHorizontalStyle()} />
 } else {
  return <div {...divProps} style={getVerticalStyle()} />
 }
}
Is this page useful?Bu səhifəni redaktə edin